วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่15 28/09/54

 สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ของวิชา สื่อเพื่อการเรียนรู้

-การเรียนรู้คือการปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

-สิ่งที่เหมาะสมที่สุดของพัฒนาการของเด็กคือ ของจริง

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการเรียน เรื่องสื่อ

-การทำงานร่วมกัน
-เทคนิคการทำสื่อ
-การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ
-ประเภทของสื่อ
-สื่อที่เหมะสมสำหรับเด็ก
-ความถูกต้อง เหมาะสม สำหรับเด็ก
-ความทนของสื่อ

สัปดาห์หน้า อาจารย์นัดสอบ ปลายภาค

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่14 21/09/54

-ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากมีกิจกรรมนาฏศิลป์ ของปี2บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13 14/09/54


-มีอาจารย์มาสอบสอน
-ส่งงาน เกมการศึกษา


-มีอาจารย์มาสอบสอน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12 7/09/54

อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษา

- ให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คนเพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับ

ฉลากว่าแต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่7 หน่วย บ้าน
 
- อาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่มแล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป

- นำหนังสือเกมการศึกษาของอาจารย์ไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปศึกษาการทำเกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11 31/08/54

ส่งงาน ที่ทำจากขวดพลาสติก
-นาฬิกาทรายบอกถึงการทำบล็อก
-ทำไสลด์
-ทำวีดีโอ
-ทำหัวข้อบล็อก


สั่งงาน
-ทำ my mappingวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่10 24/08/2554

- ทำไมต้องทำสื่อ -เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
                              - ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
                              - สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
                              -ของจริง / สถานการณ์จริง
 - ต้นแบบ  - เพลง
                  - นิทาน
                  -เกมการศึกษา
                  -เทคนิค > เคลื่อนไหว > เดิน > 2 มิติ , 3 มิติ
                                                        > หมุน
                                  -Popup
                                  -เชื่อก
                                  - ทำภาพนูน
                                  -วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต
- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ


 - ตัวเด็ก > แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง > เช่น หน่วยของผลไม้ > เคลื่อนไหวและจังหวะ > เพลง ส้มโอ มังคุด ละมุด ลำใย                                                                                                                             มะเฟือง มะไฟ ขนุน น้อยหน่า
                                                                                                      > จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                                                                       > เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน
                                                                                                      > คำคล้องจอง ภาพต่างๆ
- เวลา > ประหยัดเวลา
- งบประมาณ
- การเคลื่อไหวและจังหวะ
- ภาพ ( การประกอบอาหาร )
- เกมการศึกษา
- กลางแจ้ง > เครื่องเล่นสนาม เข่น ทราย , ล้อยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
- ศิลปะสร้างสรรค์ > สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน
- เกมอิสระ > เล่นตามมุม

HomeWork

- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่9 17/08/54

ส่งงานทุกชิ้นที่ไปอบรม

1.ภาพ ป็อบอัพ ดอกไม้


2.นก 3. ภาพชัก กระต่าย 4.แบบวาด


5. สมุดเล่มเล็ก
6.ภาพ ปากขยับได้7.ภาพป็อบอัพ กวาง
 8.ภาพชักฮิปโป 9.ป้ายนิเทศค้างส่ง
- ป๊อปอัพแตงโม
- ผลไม้

- ให้จับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อ. จ๋า นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup

รูปภาพ เล่นเกมการศึกษา