วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่9 17/08/54

ส่งงานทุกชิ้นที่ไปอบรม

1.ภาพ ป็อบอัพ ดอกไม้


2.นก 3. ภาพชัก กระต่าย 4.แบบวาด


5. สมุดเล่มเล็ก
6.ภาพ ปากขยับได้7.ภาพป็อบอัพ กวาง
 8.ภาพชักฮิปโป 9.ป้ายนิเทศค้างส่ง
- ป๊อปอัพแตงโม
- ผลไม้

- ให้จับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อ. จ๋า นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup

รูปภาพ เล่นเกมการศึกษาบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่8 10/08/54

หมายเหตุ : ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก มีการสอบกลางภาค

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่7 3/08/54


ส่งงานป็อปอัพ- อาจารย์แนะนำในการทำสื่อ  บอกเทคนิคในการทำสื่อ Popup
- การนำสื่อเข้าสู่บทเรียน การแก้ไข้ปัญหาในการทำงาน ( สื่อ )
- อาจารย์ แจกกระดาษ สอน การ ทำสมุด จากกระดาษเหลือใช้ , ทำปากเป็ดจากกระดาษเหลือใช้ 


**งานที่มอบหมาย**
- วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค 54  เวลา 08.30 น. อบรม สอนเรื่องของการทำภาพหักมุม  การพับแบบขยับได้
- เตรียม อุปกรณ์ มาดังนี้ > กรรไกร,คัดเตอร์,สีไม้,ที่รองตัด ( กระดาษกล่อง,กระดาษลัง )
- ทำใบลงคะแนน 14 ช่อง
- วาดรูปจากการพับ ปาก มา 1 ตัว
- ทำรูปภาพต่อกัน 4 ช่อง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ช่องละ 2 นิ้วครึ่ง

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 6 27/07/54

- อ.จ๋า พูดถึงการเดินรณรงค์ในวันพุธที่ผ่านมา
- สื่อในการรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การแสดง             
       - การโฆษณา       
       - ป้าย รูปภาพ คำขวัญ
       - การพูดอภิปราย    
       - ใบปริว               
       - ประชาสัมพันธ์


- กิจกรรมในการเดินรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การเดิน                                    
       - การวาดภาพใส่ไปรษณีการ์ด
       - การแจกการ์ดที่ทำด้วยตนเอง   
       - การทดลอง


- อ.จ๋าพูดถึงการเล่นของเด็ก เด็กๆควรทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยเด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 เช่น
       - ตา มีไว้ดู          
       - หู มีไว้ฟัง              
       - จมูกมีไว้ดมกลิ่น
       - ลิ้นมีไว้ชิม       
       - มือมีไว้จับ


- ได้พูดถึงการเรียนรู้ในแต่ละด้านของเด็กๆ
- การปรับความรู้ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่
- อ.จ๋าพูดว่า การที่เด็กปรับความรู้ใหม่เพื่อเกิดการรับรู้และเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้
- การเรียนรู้ คือ การอยู่รอดในสังคม
- วันนี้ อ.จ๋าให้จับกลุ่ม 5 คน ทำสื่อ (การทำภาพหมุน) โดยการจำลอง